Dhamangaon Road, Yavatmal
 (07232)243278,238683
 office.gcoeyavatmal@dtemaharashtra.gov.in

Address : Dhamangaon Road, Yavatmal 445001

Email :

principal.gcoeyavatmal@dtemaharashtra.gov.in

office.gcoeyavatmal@dtemaharashtra.gov.in

Phone No : 07232-2432787