Dhamangaon Road, Yavatmal
 07232-2432787
 office.gcoeyavatmal@dtemaharashtra.gov.in